Kancelaria radców prawnych

Polityka prywatności
wraz z polityką
plików cookies

KKP Kurczewska- Kozikowska Prawdzik Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Gdańsku szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do Nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail lub kontakt dostępny na stronie www, podlega niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.kkpkrp.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Zgodnie z z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej: RODO], informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KKP Kurczewska- Kozikowska Prawdzik Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 63/202 (80-227), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000949849, NIP 9571140756, REGON 521104549.

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail sekretariat@kkpkrp.pl; pod numerem telefonu+48 524 49 22; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Korzystając z serwisu www.kkpkrp.pl lub kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług dostępnych w naszym serwisie. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zawarcia umowy, a które to dane Użytkownik podaje nam np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostają w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli m.in. te, które pozostają w tzw. plikach cookies.
Dane podane w formularzach lub zgłoszeniach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu. Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak:

 • a. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,
 • b. Adres e-mail,
 • c. Numer telefonu.
 • d. Adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
 • e. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą),
Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych

Podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:Podstawy prawne:Podstawy prawne:
w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie udzielonej zgody, a także w celach rekrutacyjnychArt. 6 ust. 1 lit a) RODO – na podstawie zgodyDo czasu cofnięcia zgody
W celu zawarcia oraz wykonania Umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertąArt. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do zawarcia umowy lub wykonania już zawartej umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub dochodzenia roszczeń; Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego
W celach archiwalnych, w celach statystyczno- marketingowych, w celach podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane te się zdezaktualizowały
Prawo do sprzeciwu
 1. 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. obsługująca Nas firma księgowa czy informatyczna.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • a) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Usług na rzecz Użytkownika – Twoją rzecz, w szczególności przygotowania oferty czy zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej, jej realizowania, uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie będzie podejmował w oparciu o dane osobowe Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Ochrona danych wzmocniona jest dodatkowo przez wiążący Nas ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

COOKIES

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • a) Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – w szczególności podczas wysyłania korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub podane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych na Naszej stronie internetowej (zapytania handlowe);
 • b) Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik internetu do jego urządzenia końcowego (komputer, smartfon itp.), a które przechowywane są na urządzeniu końcowym i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Używamy ciasteczek, aby:

 • a) ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisów – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • b) tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny,

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie Użytkownika.

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies.

Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.).

Zatem Użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies, określenia ustawień niektórych plików cookies bądź blokowania lub usuwania plików cookies.

W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie” za pomocą selektora przesuwnych.

W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”.

W przeglądarce internetowej Chrome można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Ustawienia”, „Zaawansowane”, w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” – „Ustawienia treści”, „Pliki cookie”.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez Użytkownika ze Naszej strony internetowej.

Jesteśmy świadomi, że spoczywa na Nas odpowiedzialność za ochronę powierzonych Nam danych. Wobec tego stosujemy prawne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych Użytkowników. Wdrożyliśmy m.in. system zabezpieczający serwer, urządzenia blokujące i szyfrujące, a także firewall. Dostęp do danych posiadają tylko te osoby i podmioty, wobec których jest to konieczne. Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo danych Naszych Użytkowników.